Rive: revolutionair designRive is de naam van een geheel nieuw en bijzonder ontwerp van verticale lamellen.
De Rive is een kunststof lamel in een exclusieve uitvoering zowel qua kleurstellingen maar vooral qua ontwerp.

Het ontwerp van de lamel is zeer bijzonder gestanste rondingen van verschillende grootte. De 89 mm lamel is verkrijgbaar in 22 moderne kleurstellingen: van zoete pasteltinten tot de (semi) transparante varianten.
De uitstraling is eigentijds, trendzettend en exclusief.


TNO onderzoek: zonwering werkt echt

Uit TNO-onderzoek blijkt dat buitenzonwering het onbekende wapen is om energie te besparen.
Als in de ontwerpfase van de bouw zonwering direct wordt meegenomen, kan dit energiegebruik voorkomen.
Bij toepassing van automatisch geregelde buitenzonwering gedurende de zomer, kan voor kantoren tot 29% en voor woningen tot 12% op energie voor koelen en verwarmen worden bespaard.
Romazo, de brancheorganisatie voor rolluiken, markiezen en zonweringsbedrijven, heeft TNO opdracht gegeven de energie-effecten van automatisch geregelde buitenzonwering voor verwarmen en koelen van voor Nederland representatieve gebouwtypen te onderzoeken.
De resultaten daarvan liegen er niet om volgens Martin Straver, branchemanager van Romazo.
TNO toont met het onderzoek aan dat de resultaten van een effectief gebruik van buitenzonwering op het besparen van energie groot zijn.
Uit het onderzoek blijkt dat het effect op de energiebesparing het grootst is als automatisch gereguleerde buitenzonwering alleen in de zomer wordt gebruikt. 's-Zomers kan dan veel minder worden gekoeld. En als de automatische zonwering 's-winters is uitgeschakeld, zorgt de zon voor de nodige opwarming, zodat op verwarming wordt bespaard.
Een op de juiste wijze aangebrachte en in gebruik gestelde buitenzonwering, kan een enorme impact hebben op het voorkomen van energiegebruik en daarmee op de energierekening. Daarnaast biedt zonwering de nodige comfort op de werkplek.
Zonwering moet daarom in de ontwerpfase bij de bouw worden meegenomen, aldus Romazo. Zonwering vormt nu helaas nog te vaak een sluitpost op de begroting.
Helaas is het vaak zo dat als de problemen zich al hebben voorgedaan, zonwering in beeld komt als oplossing voor licht- en warmteoverlast.
Uit het TNO-onderzoek 'Buitenzonwering en energiebesparing op verwarmen en koelen' blijkt dat bij gebruik van automatisch geregelde zonwering alleen in de zomer, zonder andere zonwerende maatregelen energiebesparing mogelijk is van:
 • 3 tot 12% voor woningen
 • 4 tot 5 % voor zorggebouwen
 • 9 tot 29% voor kantoren.

 • Zorggebouwen nemen een specifieke positie in, omdat zij een gemiddeld hogere temperatuur in de gebouwen hanteren.
  Buitenzonwering verdient op basis van dit onderzoek een veel serieuzere plek in de bouwkolom, aldus Straver.
  Tot op heden lijkt het alsof zonwering ondersneeuwt in discussie over het gebruik van isolatiematerialen.
  Maar met deze cijfers in de hand, hoopt Romazo architecten en projectontwikkelaars ervan te overtuigen dat buitenzonwering moet worden meegenomen als één van de belangrijke energiebesparende maatregelen.
  Bovendien is het een laagdrempelig instrument, dat gemakkelijk kan worden ingepast in bouwtekeningen en de investering wordt snel terugverdiend. Sterker nog, als je naar kantoorgebouwen kijkt, levert zonwering niet alleen een bijdrage aan het verlagen van de energierekening, maar ook aan het verlagen van andere investeringen, zoals bijvoorbeeld een kleinere installatie voor klimaatbeheersing.
  Bij een kleinere installatie kan het zelfs zo zijn dat er meer ruimte tussen plafond en verdiepingsvloer overblijft, waardoor er minder ruimte nodig is en een lager gebouw kan worden neergezet, aldus Romazo.